Calendari de matrícula 2018/2019

S’ha publicat en el DOCV del 28/03/2018 el calendari d’admissió i matrícula corresponent al curs 2018/2019.

Sol·licitud d’admissió Infantil, 1r i 2n de Primària

Sol·licitud d’admissió des de 3r a 6é Primària

Annex VI. Criteri de Renda

Documentació per a la sol·licitud de plaça escolar

En l’enllaç de Conselleria http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/calendarios-de-admision podran trobar tota la normativa i documentació.

 

Documentació per a formalitzar la matrícula:

Documents Matrícula                                                        Reunió 3 anys

Autorització per a la cessió de drets d’imatge                   Autorització excursió

Religió-Valors Socials i Cívics                                            Autorització recollida alumnes

Sol·licitud Plaça de Menjador                                             Història Personal

Quota socialització Infantil                                                 Enquesta Sociolingüística

Quota socialització Primària                                              Arxiu general alumnes