Calendari de matrícula

S’ha publicat en el DOCV del 21/04/2017 el calendari d’admissió i matrícula corresponent al curs 2017/2018.

Sol·licitud d’admissió Infantil

Sol·licitud d’admissió Primària

Annex VI. Criteri de Renda

Documentació per a la sol·licitud de plaça escolar

En l’enllaç de Conselleria http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado podran trobar tota la normativa i documentació.

 

Documentació per a formalitzar la matrícula:

Documents Matrícula                                           Reunió informativa 3 anys

Autorització per a la cessió de drets d’imatge     Autorització excursió

Religió-Valors Socials i Cívics                             Autorització recollida alumnes

Sol·licitud Plaça de Menjador                             Història Personal

Quota socialització Infantil                                  Enquesta Sociolingüística

Quota socialització Primària                               Arxiu general alumnes