Socialització de llibres de text

L’AMPA porta endavant el projecte de socialització de llibres de text i material escolar, per tant, vos informem que la quota establerta per a Infantil és de 150€ per alumne, que inclou: llibres, material escolar, assegurança escolar i AMPA i de 100 € els alumnes de Primària, que inclou: material escolar, eixides, segur escolar i AMPA. Hi ha dos modalitats de pagament.

1. Un ingrés de 150€/alumne d’infantil o 100 €/alumne de Primària.

2. Fraccionat: Un primer ingrés de 100 € per infantil o de 50 euros per a primària fins el 30 de juny, i un segon ingrés de 50 euros fins el 30 de setembre.

Informem que les famílies que no s’adhereixen des dels 3 anys al projecte de socialització hauran de pagar una penalització de 20 € de cada curs.

El que no vullga participar en aquest projecte, haurà de comprar la totalitat dels llibres, a més d’abonar la quota de material, assegurança escolar i AMPA:

75€ per alumne d’Infantil / 65€ per alumne de Primària

DE NO REALITZAR EL PRIMER INGRÉS ABANS DEL 30 DE JUNY ENTENDREM QUE NO PARTICIPA EN AQUEST PROJECTE.

Aquest ingrés es farà especificant el nom i curs de l’alumne/a al número de compte (aquesta associació no es farà responsable dels rebuts en el que no apareguen aquestes dades)

ES39 2038 9636 4160 0029 3184 de BANKIA