6é Primària – PPEV

CURS 2018/2019

LENGUA CASTELLANA 6.  Proyecto «La Casa del Saber» (Ed. SANTILLANA).  ISBN: 978-84-294-9337-5

LLENGUA VALENCIANA Dialoga 6é.  Projecte «Saber Fer» (Ed. VORAMAR-SANTILLANA).  ISBN: 978-84-9058-612-9

MATEMÀTIQUES 6é.  Sèrie «Obri la porta» (Ed. ANAYA).  ISBN: 978-84-667-6395-0

CIÈNCIES SOCIALS.  Projecte Saber Fer (Ed. Santillana-Voramar).  ISBN: 978-84-9058-323-4

CIÈNCIES DE LA NATURALESA.  Projecte Saber Fer (Ed. Santillana-Voramar).  ISBN: 978-84-9058-322-7

LECTURES: a concretar per trimestres.

RELIGIÓ 6é Abbacant (Ed. EVEREST).  ISBN: 978-84-474-7057-0

INGLÉS.  Beep 6 (Ed. SANTILLANA RICHMOND).  ISBN: 978-84-668-1531-4.  ISBN: 978-84-668-1532-1

MÚSICA. Andantino 6 (Ed. BROMERA). ISBN: 978-84-902-6107-1