6é Primària

CURS 2017/2018

PROGRAMA PLURILINGÜE D’ENSENYAMENT EN CASTELLÀ (PPEC)

LENGUA CASTELLANA 6.  Proyecto “La Casa del Saber” (Ed. SANTILLANA).  ISBN: 978-84-294-9337-5

LLENGUA VALENCIANA Albereda 6é.  Projecte “La Casa del Saber” (Ed. SANTILLANA).  ISBN: 978-84-9807-339-3

MATEMÁTICAS 6º.  Serie “Abre la puerta” (Ed. ANAYA).  ISBN: 978-84-667-7892-3

CIÈNCIES SOCIALS.  Projecte Saber Fer (Ed. Santillana-Voramar).  ISBN: 978-84-905-8323-4

CIÈNCIES DE LA NATURALESA.  Projecte Saber Fer (Ed. Santillana-Voramar).  ISBN: 978-84-905-8322-7

LECTURAS: a concretar por trimestres.

RELIGIÓN 6º DEBA (Ed. EVEREST).  ISBN: 978-84-241-8991-4

INGLÉS.  BEEP 6 (Ed. SANTILLANA RICHMOND).  ISBN: 978-84-668-1531-4.  ISBN: 978-84-668-1532-1

MÚSICA. ANDANTINO 6 (Ed. BROMERA). ISBN: 978-84-902-6107-1

 

PROGRAMA PLURILINGÜE D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ (PPEV)

LENGUA CASTELLANA 6.  Proyecto “La Casa del Saber” (Ed. SANTILLANA).  ISBN: 978-84-294-9337-5

LLENGUA VALENCIANA Albereda 6é.  Projecte “La Casa del Saber” (Ed. SANTILLANA).  ISBN: 978-84-980-7339-3

MATEMÀTIQUES 6é.  Sèrie “Obri la porta” (Ed. ANAYA).  ISBN: 978-84-667-6395-0

CIÈNCIES SOCIALS.  Projecte Saber Fer (Ed. Santillana-Voramar).  ISBN: 978-84-905-8323-4

CIÈNCIES DE LA NATURALESA.  Projecte Saber Fer (Ed. Santillana-Voramar).  ISBN: 978-84-905-8322-7

LECTURES: a concretar per trimestres.

RELIGIÓ 6é Abbacant (Ed. EVEREST).  ISBN: 978-84-474-7057-0

INGLÉS.  Beep 6 (Ed. SANTILLANA RICHMOND).  ISBN: 978-84-668-1531-4.  ISBN: 978-84-668-1532-1

MÚSICA. Andantino 6 (Ed. BROMERA). ISBN: 978-84-902-6107-1